01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0047 с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ: СЕЛО БЪРКАЧ; СЕЛО ГРАДИНА; СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК; СЕЛО КРУШОВИЦА; СЕЛО ПЕТЪРНИЦА; СЕЛО САДОВЕЦ”

Печат
Публикуване

ОП-0047 с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ: СЕЛО БЪРКАЧ; СЕЛО ГРАДИНА; СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК; СЕЛО КРУШОВИЦА; СЕЛО ПЕТЪРНИЦА; СЕЛО САДОВЕЦ"

Обект на обществената поръчка: строителство

Предмет на обществената поръчка: „РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ: СЕЛО БЪРКАЧ; СЕЛО ГРАДИНА; СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК; СЕЛО КРУШОВИЦА; СЕЛО ПЕТЪРНИЦА; СЕЛО САДОВЕЦ"

Вид процедура: открита процедура чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

1. Уникален номер на поръчката в АПО: 855252     Дата 04.07.2018г.

2. Решение за откриване на поръчката                   Дата 04.07.2018г.

3. Обявление на поръчката                                       Дата 04.07.2018г.

4. Документация за участие                                  Дата 04.07.2018г.

5. еЕЕДОП                                      Дата 04.07.2018г.

6. Протокол №1 на комисията   Дата 13.08.2018г.

7. Съобщение за отваряне на ценово предложение  Дата 13.08.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0047 с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ: СЕЛО БЪРКАЧ; СЕЛО ГРАДИНА; СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК; СЕЛО КРУШОВИЦА; СЕЛО ПЕТЪРНИЦА; СЕЛО САДОВЕЦ”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free