На горе

Търгове и конкурси

Търг продажба лозя с.Градина по заповед №372/30.10.2018г.
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-застроено УПИ X-2006 кв.44 Долни Дъбник
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-застроено УПИ XIV-1995 кв.24 Долни Дъбник
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-незастроено УПИ II-2247 кв.158a Долни дъбник
Продажба на стояща дървесина на корен обект 1/2018
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-незастроено УПИ VI-2245 кв.128 Долни дъбник
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-незастроено УПИ VII-2246 кв.128 Долни дъбник
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-застроено УПИ XIII-1995 кв.24 Долни Дъбник
Търг наем магазин Долни Дъбник по заповед №194/25.06.2018г.
Продажба на стояща дървесина на корен обект 2/2018
Търг наем пасища по заповед №191/22.06.2018г. чб.37 и ал.14 ЗСПЗЗ
Заповед 180/15.06.2018 за отмяна на т.V от 167/06.06.2018г.
Търг продажба по заповед №167/06.06.2018, нива 069004 Петърница
Тръжна документация наем павилион кв. 10 по заповед №39/20.02.2018г Садовец
Търг продажба по заповед №167/06.06.2018, УПИ VI-2245 кв.128 Долни Дъбник
Търг продажба по заповед №167/06.06.2018, УПИ VII-2244 кв.8a Долни ДъбникI
Търг продажба по заповед №167/06.06.2018, УПИ VII-2246 кв.128 Долни ДъбникI
Търг продажба по заповед №167/06.06.2018, УПИ VIII-138 кв.149 Долни ДъбникI
Търг наем УПИ II-1184 кв.114 Горни Дъбник по заповед №151/.22.05.2018
Търг наем УПИ III-1185 кв.114 Горни Дъбник по заповед №151/.22.05.2018
Търг наем УПИ IV-1186 кв.114 Горни Дъбник по заповед №151/.22.05.2018
Търг наем УПИ I-1183 кв. 114 Горни Дъбник по заповед №151/22.05.2018
Търг наем нива 322005 Горни Дъбник по заповед №151/22.05.2018
Търг наем пасища по заповед №152/22.05.2018
Тръжна документация наем павилион кв. 158 по заповед №39/20.02.2018г. Долни Дъбник
Търг продажба по заповед №250-УПИ XII кв.39 Горни Дъбник
Тръжна документация наем павилион кв. 26 по заповед №39/20.02.2018г. Садовец
Тръжна документация наем павилион кв. 25а по заповед №39/20.02.2018г.
Тръжна документация наем павилион кв. 77а по заповед №39/20.02.2018г. Долни Дъбник
Тръжна документация наем павилион кв. 78а по заповед №39/20.02.2018г. Долни Дъбник
Търг продажба по заповед №250-УПИ V кв.158а Долни Дъбник
Протокол и заповед за класиране за търг на дървесина Обект №1
Протокол и заповед за класиране за търг на дървесина Обект №2
Търг наем пасища по заповед № 233/26.07.2017г.
Търг за продажба на стояща дървесина на корен обект №1
Търг за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2
Тръжна документация наем нива №322030 Горни Дъбник
Търг за продажба на стояща дървесина от обект №1
Търг наем пасища по заповед №209/30.06.2017г.
Търг продажба по заповед по заповед №174/05.06.2017г.
Търг наем по заповед №175/05.06.2017г.-нива Горни Дъбник
Търг наем по заповед по заповед №175/05.06.2017г. нива в Бъркач
Търг наем земя Долни Дъбник 2015-2025
Тръжна документация продажба по заповед 233/01.06.2016г.
Тръжна документация продажба по заповед 234/01.06.2016г.
Тръжна документация наем нива №319003 Горни Дъбник
Конкурсна документация за продажба на имот №199001 - Г.Д. по заповед 343/27.09.2016г.
Търг наем Садовец по заповед №243/15.07.2015г.
Търг продажба нива Петърница
Търг продажба УПИ XI кв.7В Долни Дъбник
Търг продажба УПИ X кв.7В Долни Дъбник
Търг продажба двор и сграда Садовец
Тръжна документация продажба имот №000099 Садовец по заповед №344/27.09.2016г.
Тръжна документация наем рибарник Долни Дъбник по заповед №301/01.09.2015г.
Тръжна документация наем по заповед 232/01.06.2016г.
Тръжна документация продажба терен Долни Дъбник по заповед №303/01.09.2015г3
Тръжна документация продажба терен Долни Дъбник по заповед №304/01.09.2015г
Тръжна документация продажба нива Градина по заповед №305/01.09.2015г.
Тръжна документация продажба терен Горни Дъбник по заповед №302/01.09.2015г
Търг продажба УПИ VIII кв.7В Долни Дъбник
Търг продажба УПИ V кв.7В Долни Дъбник
Търг продажба празен двор Садовец
Търг продажба празен двор Долни Дъбник
Заповед наем №30/28.01.2015г.
Търг наем - заведение за хранене и развлечение Долни Дъбник
Търг продажба празен двор Крушовица УПИ 12
Търг продажба празен двор Крушовица УПИ 13
Тъжна документация Културен дом
ърг за продажба на стояща дървесина на корен обект №2
 
 
Powered by Phoca Download
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Търгове и конкурси - Търгове и конкурси. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free