Заповед №420/19.11.2020г. за предоставяне на общински полски пътища и канали 2020-2021

Печат
Публикуване

ДОКУМЕНТАЦИЯ