Проект на наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Долни Дъбник

Печат
Публикуване

ОБЯВА

Община Долни Дъбник предоставя възможност на всички заинтересовани лица да направят своите предложения и изразят мнение по проект на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Долни Дъбник.

Разработването на проекта на Наредбата и приемането и се извършват съобразно разпоредбите на чл. 22 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Предложения и становища по проекта на Наредба се приемат в 14-дневен срок от публикуване на настоящата обява всеки работен ден от 8.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа в „Центъра за услуги и информация” в сградата на  Община Долни Дъбник, адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Проект на наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Долни Дъбник. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free