Стартира Национална кампания за детска безопасност

Печат
Публикуване

Националната кампания „Детска безопасност – споделена отговорност и грижа” стартира на 23 април. Кампанията се провежда по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето под патронажа на вицепремиерът г-жа Даниела Бобева в партньорство с държавни институции, областни, общински администрации, учебни заведения, родители, граждански организации и органи по закрила на детето. Целта е да повиши обществената ангажираност и да се предприемат действия за осигуряване на безопасна среда за живот и развитие на децата на България. Инициативата дава възможност на самите деца да участват в инициативи и конкурси, които да променят средата и културата им на поведение. За популяризирането на правата на децата ще бъдат организирани форуми и работни срещи на национално ниво и местно ниво с участието на Държавната агенция за закрила на детето, Регионалните инспекторати по образование, общински и областни администрации.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Стартира Национална кампания за детска безопасност. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free