Публична покана с уникален код в РОП 9023111 02.12.2013 1

Печат
Публикуване

„Преустройство на помещения, общинска собственост за нуждите на Медицински център и Амбулатории за индивидуални практики за първична медицинска помощ в гр. Долни Дъбник”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Публична покана с уникален код в РОП 9023111 02.12.2013 1. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free