ОП-0052 с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ

Печат
Публикуване

ОП-0052 с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. КРУШОВИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ПЕТЪРНИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. САДОВЕЦ”

Обект на обществената поръчка: строителство

Предмет на обществената поръчка: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. КРУШОВИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ПЕТЪРНИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. САДОВЕЦ”

 

Вид процедура: събиране на оферти с обява - чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП               Дата 08.05.2019г.

2. Информация за публикувана в профила на куповача за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП                                                                                                 Дата 08.05.2019г.

3.Документация за участие                                                                                     Дата 08.05.2019г.

4.Приложения към документацията за участие                                                    Дата 08.05.2019г.

5.еЕЕДОП                                                                          Дата 08.05.2019г.                                                                                            

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0052 с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ . Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free