ОП-0047 с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ: СЕЛО БЪРКАЧ; СЕЛО ГРАДИНА; СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК; СЕЛО КРУШОВИЦА; СЕЛО ПЕТЪРНИЦА; СЕЛО САДОВЕЦ”

Печат
Публикуване

ОП-0047 с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ: СЕЛО БЪРКАЧ; СЕЛО ГРАДИНА; СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК; СЕЛО КРУШОВИЦА; СЕЛО ПЕТЪРНИЦА; СЕЛО САДОВЕЦ"

Обект на обществената поръчка: строителство

Предмет на обществената поръчка: „РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ: СЕЛО БЪРКАЧ; СЕЛО ГРАДИНА; СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК; СЕЛО КРУШОВИЦА; СЕЛО ПЕТЪРНИЦА; СЕЛО САДОВЕЦ"

Вид процедура: открита процедура чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

1. Уникален номер на поръчката в АПО: 855252     Дата 04.07.2018г.
2. Решение за откриване на поръчката                   Дата 04.07.2018г.
3. Обявление на поръчката                                       Дата 04.07.2018г.
4. Документация за участие                                  Дата 04.07.2018г.
5. еЕЕДОП                                      Дата 04.07.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0047 с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ: СЕЛО БЪРКАЧ; СЕЛО ГРАДИНА; СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК; СЕЛО КРУШОВИЦА; СЕЛО ПЕТЪРНИЦА; СЕЛО САДОВЕЦ”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free