ОП-0043 с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по проект: „Ремонт и преустройство на културен дом – гр. Долни Дъбник, УПИ I – 2048, кв. 78“, финансиран по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“, във връзка със

Печат
Публикуване

ОП-0043 с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по проект: „Ремонт и преустройство на културен дом – гр. Долни Дъбник, УПИ I – 2048, кв. 78", финансиран по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020", във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00565/15.03.2018г. между Община Долни Дъбник и Държавен Фонд „Земеделие"

Обект на обществената поръчка: услига
Предмет на обществената поръчка: „Упражняване на независим строителен надзор по проект: „Ремонт и преустройство на културен дом – гр. Долни Дъбник, УПИ I – 2048, кв. 78", финансиран по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020", във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00565/15.03.2018г. между Община Долни Дъбник и Държавен Фонд „Земеделие"

Вид процедура: открита процедура чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

1. Уникален номер на поръчката в АПО №01071-2018-0004   Дата 07.06.2018г.
2. Решение за откриване на поръчката        Дата 07.06.2018г.
3. Обявление на поръчката          Дата 07.06.2018г.
4. Документация за участие         Дата 07.06.2018г.
5. еЕЕДОП          Дата 07.06.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0043 с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по проект: „Ремонт и преустройство на културен дом – гр. Долни Дъбник, УПИ I – 2048, кв. 78“, финансиран по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“, във връзка със . Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free