Пазарни консултации читалище Горни Дъбник

Печат
Публикуване

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за проект "Реконстукция на сграда на Читалище „Просвета 1903", с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен"", във връзка с кандидатстване по подмяка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" отПРСР 2014-2020

Запитване за оферта  Дата 19.09.2016г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ    Дата 19.09.2016 г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Пазарни консултации читалище Горни Дъбник. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free