ОП-0004 / 10.02.2015 год. за обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

ОП-0004 / 10.02.2015 год.

1. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник"

2. Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

3. Уникален номер на поръчката в АОП: 01071-2012-0006

4. Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка  Дата 10.02.2015 г.

5. Информация за приключен договор за обществена поръчка   Дата 10.02.2015 г.

6. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор за   Дата 10.02.2015 г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0004 / 10.02.2015 год. за обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free