Заглавие Публикуване
Изменение Наредба за общински жилища по ЗОС изменение 08 Май 2019
Програма за разпореждане и управление с общинско имущество 2019 11 Февруари 2019
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Долни Дъбник 2019 04 Февруари 2019
Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Долни Дъбник 04 Февруари 2019
Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Долни Дъбник (2) 04 Февруари 2019
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Долни Дъбник 30 Ноември 2018
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне ни администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Долни Дъбник 2018 28 Ноември 2018
Наредба за три годишна бюджетна прогноза и бюджет на Община Долни Дъбник 01 Ноември 2018
Проект на Наредба за за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долни Дъбник 17 Август 2018
Наредба за местни такси, цени и услуги 06 Август 2018
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОБС. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free