Заглавие Публикуване
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Долни Дъбник 30 Ноември 2018
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне ни администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Долни Дъбник 2018 28 Ноември 2018
Наредба за три годишна бюджетна прогноза и бюджет на Община Долни Дъбник 01 Ноември 2018
Проект на Наредба за за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долни Дъбник 17 Август 2018
Наредба за местни такси, цени и услуги 06 Август 2018
Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Долни Дъбник 04 Юни 2018
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне ни администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Долни Дъбник 29 Май 2018
Наредба за определяне на местните данъци 17 Април 2018
Програма за разпореждане и управление с общинско имущество 2018 07 Февруари 2018
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество изм.22.11.2017г 05 Декември 2017
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОБС. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free