Заглавие Публикуване
Програма за разпореждане и управление с общинско имущество 2018 07 Февруари 2018
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество изм.22.11.2017г 05 Декември 2017
Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Долни Дъбник 12 Юли 2017
Наредба за условията и реда за организиране на почасови,съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинска детска градина на територията на Община Долни Дъбник 12 Юли 2017
Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Долни Дъбник 12 Юли 2017
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Долни Дъбник 01 Юни 2017
Програма ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2017 30 Януари 2017
Наредба за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни Дъбник 11 Октомври 2016
Наредба за обществения ред 10 Юни 2016
Наредба за упражняване правата на собственост на община Долни Дъбник в търговските дружества с общинско участие 18 Април 2016
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОБС. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free