Заглавие Дата на създаване
Наредба за търговска дейност на територията на Община Долни Дъбник 18 Септември 2018
Система за финансово управление и контрол в община Долни Дъбник 11 Октомври 2016
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 04 Март 2015
СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 20 Февруари 2015
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 20 Февруари 2015
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 20 Февруари 2015
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 19 Февруари 2015
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС И ТЕКУЩОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ФИСКАЛНИТЕ ПРАВИЛА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 19 Февруари 2015
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 19 Февруари 2015
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Кмет. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free