Анкетно проучване за подготовката на плана за интегрирано развитие на Общината 2021-2027

Печат
Публикуване

Община Долни Дъбник разработва „План за интегрирано развитие на община Долни Дъбник  за периода 2021 – 2027 г.“ - основен стратегически документ на общинско ниво за програмния период 2021- 2027. В тази връзка Община Долни Дъбник провежда анкетно проучване до всички заинтересовани страни.

Приканваме гражданите, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, публичния сектор и всички заинтересовани да попълнят анкетните карти в срок до 15 януари 2021 година .

     С Вашата активност ще допринесете за изготвянето на един от най-важните за Община Долни Дъбник стратегически документ, който ще очертае основните приоритети и насоки за развитие през следващите седем години.

АНКЕТА БИЗНЕС

АНКЕТА ГРАЖДАНИ

АНКЕТА НПО

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Анкетно проучване за подготовката на плана за интегрирано развитие на Общината 2021-2027. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free