Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ прави допитване до гражданите във връзка с прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 15.09.2020. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free