СОЦИАЛНА УСЛУГА "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ"

Печат
Публикуване

В изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 4 от 15.01.2015г., обн. ДВ, бр.6 от
23.01.2015 г., между Агенция за социално подпомагане и община Долни Дъбник е
сключено Споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент" със
срок до 31.03.2015 г.

С осигуреното чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика финансиране
в рамките на Националната стратегия за дългосрочна грижа „Създаване на условия
за независим и достоен живот на възрастни хора и хората с увреждания чрез
предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа",
от 28.01.2015 г. на територията на община Долни Дъбник социалната услуга
„Личен асистент" се предоставя на 41 потребители, на които е
извършена социална оценка по Проект „Подкрепа за достоен живот" по ОП „Развитие
на човешките ресурси" 2007 – 2013 г. и договорите с които бяха прекратени,
считано от 01.01.2015 г.

За целта са назначени 32 лични асистенти, предоставяли социалната услуга по
Проект „Подкрепа за достоен живот".

Териториалният обхват на предоставяната социална услуга включва населените места: гр. Долни
Дъбник, с. Горни Дъбник, с. Крушовица, с. Садовец, с. Петърница и с. Градина.

137 години от героичната битката при Горни Дъбник

Печат
Публикуване

      На 24 октомври 2014 год. от 10,30 часа в парк „Лавров", с.Горни Дъбник, община Долни Дъбник тържествено ще бъде отбелязана 137-та годишнина от героичната битка при Горни Дъбник по времето на Руско – турската освободителна война.

     Ще присъстват Генералният консул на Руската федерация г-жа Татяна Грушко, Н.Пр.Гюру Катарина Викьор - посланик на Норвегия и г-н Красимир Ганчев – Почетен консул на Република Финландия.

   

Участие ще вземе представителният духов оркестър на сухопътните войски.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЪРЖЕСТВОТО!

 

Кмет на кметство Горни Дъбник: 

ТОДОР ЙОРДАНОВ

Кмет на община Долни Дъбник:

                       БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ

СЪОБЩЕНИЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Печат
Публикуване

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Долни Дъбник уведомява гражданите, че 03.02.2015 г. започна КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2015 г. Заплащането на дължимите суми е на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

             Съобщенията за дължимите данъци и такси ще бъдат изпратени до края на месец февруари 2015 г.

                                                                                                                  ОТ ОБЩИНАТА

ДОЛНИ ДЪБНИК се включи в кампанията "Чети с мен"

Печат
Публикуване

 

    Вчера в 10 30 часа на централния градски площад в Долни Дъбник с книга и добро настроение се включиха в Националната кампания „Чети с мен"ученици, учители, граждани,писатели. Организатор на събитието бe НЧ „Илия Бешков-1898",а гости писателите Яна Върбеваи Витка Витанова от Дружество на писателите в Плевен,които четоха свои авторски произведения.

    Всеки, който желаеше, можеше да сподели свой любим откъс от любимата книга. Подобни инициативи са опит да се обединят всички около една обща кауза – тази на четящите хора.

 

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Новини. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free