Отменена забрана

Печат
Публикуване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Печат
Публикуване

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК НАПОМНЯ НА ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СРОКЪТ ЗА ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ИЗТЕЧЕ НА 31 ОКТОМВРИ 2015 Г. И ВЕЧЕ СА В СИЛА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ. ПРИЗОВАВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ ДА ИЗПЪЛНЯТ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ.
ПЛАЩАНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ НА КАСАТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ БЮДЖЕТ ПО СЕЛАТА, ПО БАНКОВ ПЪТ, В ОФИСИТЕ НА ИЗИПЕЙ И ПОЩЕНСКИТЕ КЛОНОВЕ.


ОТ ОБЩИНАТА

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Новини. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free