ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Печат
Публикуване

     С удоволствие информирам обществеността на община Долни Дъбник за това , че МОН обезпечи финансови средства в размер на 96552 лева за ремонт на спортна площадка „Игрище за баскетбол" в СУ „Христо Ботев" гр. Долни Дъбник, също така с ПМС №360 от 10.12.2020 г. са подсигурени 300 000 лева на община Долни Дъбник предназначени за ремонт на улици и подстъпи към гробищните паркове в населените места. Това стана възможно благодарение на съвместните ни усилия със Стефан Бурджев, депутат в 44-то НС от ПГ на „БСП за България", оценяваме неговата ангажираност и усилия в подкрепа на Община Долни Дъбник!
Ремонтите са изключително необходими, тъй като уличните платна водещи към гробищните паркове в населените места са в лошо състояние и се нуждаят от цялостно обновяване. Съществуващите спортни площадки и игрища в двора на СУ "Христо Ботев" са в незадоволително състояние и това затруднява реализирането на спортни дейности - учебни и извън класни.
     Вярвам, че с реализирането на тези проекти ще направим още една стъпка към нашата цел- да превърнем община Долни Дъбник в по-добро място за живот.
Благодаря на Правителството за разбирането и оказано доверие ! Благодаря на г-н Бурджев за помощта и съдействието!

Иван Ветов
Кмет Община Долни Дъбник

Анкетно проучване за подготовката на плана за интегрирано развитие на Общината 2021-2027

Печат
Публикуване

Община Долни Дъбник разработва „План за интегрирано развитие на община Долни Дъбник  за периода 2021 – 2027 г.“ - основен стратегически документ на общинско ниво за програмния период 2021- 2027. В тази връзка Община Долни Дъбник провежда анкетно проучване до всички заинтересовани страни.

Приканваме гражданите, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, публичния сектор и всички заинтересовани да попълнят анкетните карти в срок до 15 януари 2021 година .

     С Вашата активност ще допринесете за изготвянето на един от най-важните за Община Долни Дъбник стратегически документ, който ще очертае основните приоритети и насоки за развитие през следващите седем години.

АНКЕТА БИЗНЕС

АНКЕТА ГРАЖДАНИ

АНКЕТА НПО

ПОКЛОН

Печат
Публикуване

 

ОТИДЕ СИ БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ…

 

Общински съвет и общинска администрация Долни Дъбник с огромно прискърбие съобщават за внезапната му кончина. Всички, които го познавахме ще го помним и носим в сърцата си.

                Потресени сме от загубата на скъп човек с голямо сърце и душа, с голям                      потенциал в развитието на местното самоуправление.

 

Борислав Станимиров бе един от най-диалогичните, дейни и позитивни местни ръководители. Безспорен авторитет и безупречен общественик, живеещ с проблемите на община Долни Дъбник, нейните жители, с техните радости и несгоди.

                Професионалната му кариера започва от 1990 година като заместник                                  кмет  на община Долни Дъбник и член на  временната  управа.

 

От 1991 до 1993 година е заместник кмет на общината.

Работи в сферата на банкови институции.

През периода 2003-2007 година е Председател на общински съвет Долни Дъбник.

От 2007-до 2019 година е три мандата кмет на община Долни Дъбник.

След проведените местни избори, през ноември 2019 година е избран за Председател на общински съвет Долни Дъбник.

                 Борислав Станимиров бе един от малкото примери за това,                                     че добротата в политиката не е слабост. Беше олицетворение на човещина!

 

Дълбок поклон пред паметта му!

                Като израз на заслужено уважение към Борислав Станимиров,               община Долни Дъбник организира траурен кът в ритуална зала „Илия Бешков”  в  сградата на общината. Всички граждани, които желаят да почетат паметта му, могат да посетят траурния кът на:

 

10 декември /четвъртък/ от 10 00 до 16 00 часа

 11 декември /петък/ от 10 00 до 16 00 часа

 

Със Заповед № 457/09.12.2020 год. на кмета на община Долни Дъбник

 

11 декември /петък/ 2020 година е обявен за ден на траур в община Долни Дъбник.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - НОВИНИ. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free