Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Проект за изменение на наредбата за условията и реда за съставяне на три годишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне ,приемане ,изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни Дъбник. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free