Заглавие Дата на създаване
Годишен план за ползване на дървесина 2016 05 Януари 2016
Споразумения земеделски производители 2015-2016 27 Октомври 2015
Проект на наредба за условията и реда за принудително и предварително изпълнение на заповедите от закона за УТ 24 Юли 2015
Проект за условията и реда за принудително и предварително изпълнение на заповедите за премахване на незаконни строежи 09 Юни 2015
Проек за изменение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 28 Април 2015
Годишен план за ползване на дървесина 2015 21 Януари 2015
Заповед за споразумение на зем.производители 20141-2015 20 Ноември 2014
Заповед за класиране - търг дървесина обект №2 25 Септември 2014
Решение за необходимостта за извършване на ЕО на ОПР 10 Септември 2014
Решение за преценяване на необходимостта за извършване на ЕО 26 Август 2014
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Документи. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free