Заглавие Дата на създаване
Как да намалим отпадъците 18 Януари 2017
Устройствен правилник Общинска администрация 26 Октомври 2016
Проект на изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни Дъбник 20 Септември 2016
Проект за изменение на наредбата за условията и реда за съставяне на три годишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне ,приемане ,изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни Дъбник 24 Август 2016
Проект за изменение на наредбата за упражняване на правата на собственост на Община Долни Дъбник в търговските дружества 15 Март 2016
Формуляри за категорезиране 17 Февруари 2016
Годишен план за ползване на дървесина 2016 05 Януари 2016
Споразумения земеделски производители 2015-2016 27 Октомври 2015
Проект на наредба за условията и реда за принудително и предварително изпълнение на заповедите от закона за УТ 24 Юли 2015
Проект за условията и реда за принудително и предварително изпълнение на заповедите за премахване на незаконни строежи 09 Юни 2015
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Документи. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free