Заглавие Дата на създаване
Регистър на издадени разрешения за строеж 30 Януари 2018
Харта на клиента 25 Януари 2018
Годишен отчет за Енергийна ефективност 28 Февруари 2017
Годишен план за ползване на дървесина 2017 30 Януари 2017
Как да намалим отпадъците 18 Януари 2017
Устройствен правилник Общинска администрация 26 Октомври 2016
Проект на изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни Дъбник 20 Септември 2016
Проект за изменение на наредбата за условията и реда за съставяне на три годишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне ,приемане ,изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни Дъбник 24 Август 2016
Проект за изменение на наредбата за упражняване на правата на собственост на Община Долни Дъбник в търговските дружества 15 Март 2016
Формуляри за категорезиране 17 Февруари 2016
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Документи. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free