Заглавие Дата на създаване
Годишен отчет за изпълнеие на Общинските програми по чл.9 от ЗЕВИ за 2019 21 Февруари 2020
Годишен отчет за изпълнение на план за Енергийна ефективност за 2019 г. 21 Февруари 2020
КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2020 –2022 ГОДИНА 21 Февруари 2020
Заповед №45/11.02.2020г. за забрана на паша в горски територии 11 Февруари 2020
Правила и документи за попълване за изплащане на обещетения от "БУЛГАРТРАНС ГАЗ" ЕАД 17 Септември 2019
Протокол и заповед за класиране търг дървесина обект 2/2019 07 Юни 2019
Протокол и заповед за класиране търг дървесина обект 1/2019 07 Юни 2019
Общ устройствен план на Община Долни Дъбник 05 Юни 2019
Графикза провеждане на процедури за продажба на дървесина 2019 20 Май 2019
Годишен план за ползване на дървесина 2019 02 Май 2019
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ДОКУМЕНТИ. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free