Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване
Обявление за медицинка сестра по проект 28 Май 2020
Напредък по проект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци" гр. Долни Дъбник 29 Април 2020
Обявление за социален работник в ЦРИУ 12 Февруари 2020
Обявление за шофьор 12 Февруари 2020
Обявление за медиатор и педагог по проект "Грижа за децата на Община Долни Дъбник" 11 Юни 2019
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ 18 Април 2019
РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИКДОКУМЕНТАЦИ 14 Март 2019
Обявление за ръководител на център за Ранна интервенция на уврежданията гр. Долни Дъбник 19 Ноември 2018
Финализиране на проект "ЕКО ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА" 21 Септември 2018
Обявление за педиатър, юрист, медиатор и гинеколог по проект "Грижа за децата" 17 Септември 2018
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Действащи. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free